29.11.2022 r. warsztaty: Metodyczne i praktyczne wykorzystanie okularów VR na zajęciach lekcyjnych

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz
z doradcą metodycznym nauczania matematyki i informatyki zapraszają nauczycieli na warsztaty z cyklu Laboratorium Przyszłości:

Metodyczne i praktyczne wykorzystanie okularów VR na zajęciach lekcyjnych.

Okulary ClassVR zrewolucjonizowały sposób prowadzenia lekcji. Nauczyciel ma pełną kontrolę nad wirtualnym światem, do którego zaprasza uczniów. Wirtualna rzeczywistość (VR) oraz rozszerzona rzeczywistość (AR) wprowadzają uczestników w trójwymiarowy świat, pozwalając zobaczyć na wyciągnięciu dłoni miejsca, przedmioty i zjawiska niedostępne na zwykłej lekcji w szkole.

Cele dla nauczyciela:

wzbogacanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli o sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratorium Przyszłości

Program szkolenia:

1. Pojęcia VR – Virtual Reality oraz AR – Augmented Reality
2. Budowa i działanie okularów ClassVR
3. Działanie portalu administracyjnego
4. Zasoby edukacyjne do wykorzystania na zajęciach
5. Przygotowanie własnych scenariuszy lekcji
6. Metodyczne aspekty prowadzenia lekcji z zastosowaniem ClassVR
7. Pytania i odpowiedzi 

Prowadzący mgr Iwona Pisching – doradca metodyczny PODN w Wołowie, 

                        mgr Sławomir Ponichtera – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Wołowie

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Sposoby realizacjiwarsztaty stacjonarnie

Termin:  29 listopada  2022 r. (wtorek) godz. 15.30

Koszt szkolenia20 zł (koszty organizacyjne, materiały)

Miejsce:  Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie (ul. Komuny Paryskiej 18)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu  jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe  (Indywidualne na zgłoszenie PŁATNE) najpóźniej do 28.11.2022 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

           Doradca metodyczny                                                                                     Dyrektor

             mgr Iwona Pisching                                                                         mgr Krystyna Adaśko