30.11.2022 r. lekcja otwarta: Andrzejkowe spotkanie z eksperymentem chemicznym i językiem angielskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na lekcje otwartą „Spotkanie z ciekawą chemią, czyli chemia po lekcjach” prowadzoną przez nauczycieli chemii i języka angielskiego.

TEMAT: Andrzejkowe spotkanie z eksperymentem chemicznym
i językiem angielskim.

Cele zajęć:

  • rozbudzanie aspiracji twórczych i poznawczych wśród młodych ludzi;
  • poprawienie jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych dzięki stosowaniu aktywnych metod nauczania: eksperymentu, doświadczenia, projektu, pracy ze źródłem informacji;
  • korelowanie wiedzy przyrodniczej z fizyki, chemii i biologii;
  • kształcenie umiejętności planowania i realizowania zadań tematycznych;
  • planowanie prostych i coraz trudniejszych eksperymentów;
  • poznawanie w sposób praktyczny wiedzy przyrodniczej;
  • uczenie współpracy w grupie i wymiany doświadczeń między uczestnikami spotkań;
  • wykorzystanie TIK-u do prezentacji zdobytej wiedzy, rozwijanie umiejętności zastosowania nowych technologii do wizualizacji zachodzących procesów w przyrodzie.

Po odbytej lekcji przeprowadzone zostaną warsztaty – wymiana doświadczeń, uwag, pomysłów, wzbogacających warsztat pracy nauczyciela.

TERMIN: 30.11.2022 r. (środa) godz. 16.00

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie, sala 408

PROWADZĄCY: mgr Anna Beryzewska – nauczyciel chemii i biologii

        mgr Joanna Chabecka – nauczyciel języka angielskiego

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 30.11.2022 r. do godz. 15.00 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (indywidualne na szkolenia BEZPŁATNE), który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Dyrektor PCE i PPP w Wołowie
mgr Krystyna Adaśko

   Doradca metodyczny
przedmiotów przyrodniczych
mgr Regina Kmicińska

Zaproszenie

Andrzejkowe spotkanie
z ciekawą chemią i językiem angielskim

30 listopada (środa) 2022

Rozpoczynamy:

 godzina 16.00, sala 408

Jeśli chcielibyście zobaczyć
eksperymenty z chemii, których nigdy wcześniej nie mieliście możliwości widzieć. Jeśli interesuje Cię Twoja najbliższa przyszłość…

Zdejmij buty, zajrzyj pod talerz, zapal dwie zapałki …i przyjdź koniecznie!!!

Na spotkanie zapraszają

nauczyciel chemii i biologii Anna Beryzewska,

nauczyciel języka angielskiego Joanna Chabecka

oraz uczniowie z Koła Naukowego – Chembiol