29-30.2022 r. II Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego

Szanowni Państwo

Nauczyciele Języka Polskiego

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania języka polskiego zapraszają nauczycielina spotkanie w ramach:

II Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języka Polskiego

Będą to zajęcia warsztatowe mające na celu pracę w komisji konkursowej XVI Powiatowego Konkursu Ortograficznego pod nazwą Jestem MISTRZEM ortografii!.

Do konkursu przystąpiło w tym roku szkolnym 15 szkół podstawowych oraz 6 szkół ponadpodstawowych, łącznie udział w etapie powiatowym wzięło 69 uczniów. W związku
z tak dużą ilością uczestników, sprawdzanie kart pracy zostało zaplanowane na dwa dni.

W czasie spotkania zostaną również przeprowadzone warsztaty na temat Pomysły na pracę z lekturami – powtórka przed egzaminem 2023 z języka polskiego oraz przedstawionezostaną rekomendacje CKE po egzaminie 2022 z języka polskiego.

Temat: Praca w komisji konkursowej – XVI Powiatowego Konkursu Ortograficznego.

              Rekomendacje CKE po egzaminie 2022 z języka polskiego.

              Pomysły na pracę z lekturami – powtórka przed egzaminem 2023
              z języka polskiego.

Termin spotkania: 29.11.2022 (wtorek), godz. 15.00 – 17.00

30.11.2022 (środa)    godz. 14.00 – 17.00


Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wołowie,
ul. T. Kościuszki 27

Wszelkie zapytania proszę kierować do doradcy:

 D. Haller, tel. 889333946

                              Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

Doradca metodyczny nauczania                         Dyrektor PCEiPPP w Wołowie
języka polskiego

mgr Danuta Haller                                                   mgr Krystyna Adaśko