Sylwetki sławnych Polaków – postać Jana Pawła II.

14 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej odbyła się lekcja otwarta Sylwetki sławnych Polaków ze społecznością klas IV –VI.

Podczas zajęć prowadzący katecheta – pan Kamil Bochenek przybliżył sylwetkę wybitnego Polaka – ś.p. Jana Pawła II.

Celem spotkania było budzenie szacunku do człowieka, Polaka, który wpisał się w polskość; ukazanie wartości osobowości św. Jana Pawła II oraz wskazywanie na istotę rolę narodu, pamięci i świadomość Polaka jako uczestnika historii świata. Po pierwszej części zajęć uczniowie przeszli do klas, gdzie wykonali zakładki do książek, w których umieścili złote myśli Jana Pawła II, które wcześniej uczestnicy wylosowali- każdy wyciągnął z puli szczęśliwą dla siebie myśl Polaka Papieża. Inna grupa uczniów wykonała prace plastyczne na temat przybliżonej tego dnia wybitnej sylwetki Polaka.

Dla nauczycieli była to okazja pokazania warsztatu pracy ze źródłem jako nieodzownego elementu w procesie dydaktycznym. Dzięki zajęciom obecni pedagodzy wzbogacili pracę dydaktyczno-wychowawczą o nowe środki przekazu informacji, bowiem została ukazana rola i wartości wykorzystania prezentacji multimedialnej w pracy nauczyciela.

Zajęcia zostały przygotowane we współpracy szkoły z PCE i PPP w Wołowie: doradcą metodycznym nauczania języka polskiego Danutą Haller. W spotkaniu uczestniczyło siedmiu nauczycieli powiatu wołowskiego. Swą obecnością zaszczycił nas ksiądz proboszcz rzymskokatolickiej parafii pw. św. Michała Archanioła -Jan Opala ze Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów – Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej.

Doradca ora dyrektor szkoły – pani Bożena Szpak dziękują prowadzącemu oraz wszystkim za wspólny czas i możliwość zdobycia tak obszernej wiedzy o naszym Papieżu – Janie Pawle II.

            Danutą Haller – doradca metodyczny nauczania języka polskiego

Foto galeria:

Prezentacja sylwetki Jana Pawła II

Hol szkoły. Na środku mężczyzna prowadzący spotkanie. W tle ekran z wyświetlanym materiałem merytorycznym.

Wystawa na temat Papieża Polaka.

Wystawa poświęcona Papieżowi. Na środku wizerunek Jana Pawła II na cokole. Po prawej stronie biało – czerwone flagi oraz żółta flaga. Po lewej stronie na żółto- białym tle napis.

Uczestnicy spotkania: dyrektor szkoły – p. B. Szpak, ksiądz proboszcz Jan Opala, doradca-D. Haller

Na tle białej ściany siedzą dwie kobiety i w środku ksiądz.

Krótkie wystąpienie organizatorów i gościa honorowego spotkania, od lewej: doradca-D. Haller, dyrektor szkoły – p. B. Szpak, ksiądz proboszcz Jan Opala, prowadzący – p. K. Bochenek.

Na tle ekranu z prezentacja stoją cztery osoby, dwie kobiety i dwóch mężczyzn.

Krótkie wystąpienie organizatorów i gościa honorowego spotkania.

Na tle ekranu z prezentacja stoją cztery osoby, dwie kobiety i dwóch mężczyzn.