22.06.2022 r. -lekcja otwarta w klasie VIII na temat zagrożeń pożarowych.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej   w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania edukacji dla bezpieczeństwa, serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na lekcję otwartą w klasie VIII na temat zagrożeń pożarowych. W czasie lekcji odwiedzimy remizę strażacką, zapoznamy się ze sprzętem i wyposażeniem wozów bojowych, będzie również możliwość zadawania pytań ekspertom  z zakresu pożarnictwa.

TEMAT:   ZAGROŻENIA POŻAROWE

Cele zajęć:

– podniesienie świadomości ewentualnego zagrożenia pożarowego m.in. w domu, w szkole
– uświadomienie działań jakie należy podjąć w sytuacji zagrożenia pożarowego
– zapoznanie ze środkami gaśniczymi i ich zastosowaniem,
– zapoznanie z zasadami gaszenia odzieży palącej się na człowieku
– uwrażliwienie na konieczność podejmowania działań zapobiegających pożarom

Po lekcji zostanie przeprowadzona analiza merytoryczna

TERMIN: 22.06.2022 r. (środa)    godz. 11.00 – 12.00

MIEJSCE: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym

PROWADZĄCY: mgr Radosław Sroka- doradca metodyczny PODN w Wołowie

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z doradcą: Radosław Sroka tel. 600-754-901

Serdecznie zapraszamy do współpracy

 Doradca metodyczny:                                                                     Dyrektor PCE i PPP                                   

  mgr Radosław Sroka                                                                        mgr Krystyna Adaśko