SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

16 października 2021 roku tj., sobota

sala konferencyjna – I piętro sala nr 13.
         
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  w Wołowie
                                               ul. T. Kościuszki 27.

STUDIA PODYPLOMOWE:

9.00- 10.00    studenci semestru zimowego ( luty 2021) – wszystkie kierunki

10.00- 11.00  studenci kierunków pedagogicznych, dydaktycznych, administracyjnych
                       i pozostałych

11.00-11.30    konsultacje indywidualne

STUDIA LICENCJACKIE, STUDIA MAGISTERSKIE:

11.30- 12.30 studenci studiów licencjackich, magisterskich, jednolitych- 5 letnich magisterskich

12.30 -13.00  konsultacje indywidualne

Podczas spotkania, omówione zostaną sprawy organizacyjne roku akademickiego 2021/2022, harmonogram zajęć, zaliczenia praktyk zawodowych, egzaminu dyplomowego itp.
Wszyscy studenci zrekrutowani w Ośrodku w Wołowie zostali wprowadzeni do systemu informatycznego PROAKADEMIA. 
      Każdy z Państwa otrzymał w emailu login i hasło dostępu do indywidualnego konta studenta,
w związku z powyższym prosimy o wydrukowanie umowy w 2 egzemplarzach, podpisanie
i przywiezienie na spotkanie inaugurujące  w dniu 16 października 2021r.

Z poważaniem
Krystyna Adaśko