Szkolenie: „Nearpod – narzędzie angażujące uczniów do pracy w nauczaniu zdalnym i tradycyjnym”.

Szanowni Państwo,

Nauczyciele Matematyki i Informatyki

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  w Wołowie wraz z doradcą metodycznym matematyki i informatyki serdecznie zapraszają nauczycieli na szkolenie:

„Nearpod  – narzędzie angażujące uczniów do pracy w nauczaniu zdalnym i tradycyjnym”.

Program szkolenia:

  1. Ogólne zasady korzystania z platformy Nearpod.
  2. Tworzenie zajęć interaktywnych. 
  3. Dodawanie slajdów z zawartością m.in. prezentacje, filmy, pliki audio, pdf.
  4. Dodawanie aktywności m.in. quiz, pytania zamknięte i otwarte, łączenie w pary, krzyżówka, rysowanie, tablica do współpracy, test zapamiętywania.
  5. Udostępnianie przygotowanych materiałów, sprawdzenie wyników, raporty.

Termin spotkania:  7 października 2021 r. o godz. 15.00

Miejsce:   Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej                  
                 w Wołowie, ul. T. Kościuszki 2, 56-100 Wołów
Koszt szkolenia:  10 zł (koszty organizacyjne, materiały)
Czas trwania: 1 h


Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 5.10.21r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (indywidualne na szkolenia płatne), który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl.

                     Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

 
mgr Iwona Pisching                                                        mgr Krystyna Adaśko
doradca metodyczny                                                           dyrektor