„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie

Aktualnie trwa rekrutacja do XXVI edycji jesiennej, warsztatu – trening umiejętności wychowawczych  pn. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców według część I. Tematyka 10-ciu zajęć warsztatowych, które będą realizowane z grupą chętnych rodziców po zebraniu grupy ( 10-15 osób) przez realizatorów programu, pedagogów i psychologów PPP w Wołowie i PPP w Brzegu Dolnym. Tematyka spotkań z rodzicami dotyczyć będzie relacji rodzic-dziecko:

 1. Wyznaczanie granic- wyrażania oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były one przez dziecko respektowane,
  a więc konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka;
 2. Rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, w tym tzw. trudnych;
 3. Aktywnego, wspierającego słuchania;
 4. Motywowania dziecka do współdziałania, wdrażania do obowiązków;
 5. Modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy;
 6. Uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole
 7. Wspierania procesu usamodzielniania się dziecka;
 8. Budowania realnego poczucia własnej wartości poprzez dostrzeganie zarówno mocnych stron i wysiłków dziecka, jak i jego trudności i ograniczeń;
 9. Konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;
 10. Konstruktywnej pochwały i zachęty.

Ponadto w Powiatowym Centrum Edukacji  i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołowie tj. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzegu Dolnym i w Wołowie trwają zapisy na zajęcia szkoły dla rodziców i wychowawców według części I, części II Rodzeństwo bez rywalizacji oraz części III Szkoła dla rodziców nastolatków.
W zajęciach części II jak i części III mogą uczestniczyć rodzice, którzy brali udział w zajęciach według programu części I. Rekrutacja trwa do 30 września 2021r. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzegu Dolnym zajęcia będą prowadzone dla rodziców z terenu Gminy Brzeg Dolny, a w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie zapraszamy rodziców z terenu Gminy Wołów i Wińsko. Zapraszamy serdecznie także chętnych nauczycieli, wychowawców do grupy przeznaczonej dla pedagogów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie-zajęcia poprowadzi trener programu Krystyna Adaśko nadając uczestnikom uprawnienia do prowadzenia zajęć. Więcej informacji o programie „Szkoła dla rodziców i wychowawców” znajdują się na stronie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie oraz na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie  www.ore.edu.pl.        

                                                                                                     
Serdecznie zapraszamy

Krystyna Adaśko

Dyrektor PCE i PPP w Wołowie