Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa

Szanowni Państwo

Nauczyciele Edukacji dla Bezpieczeństwa

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej  w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli na spotkanie w ramach: Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa.

Program spotkania:

  1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań nauczycieli związanych z doskonaleniem  własnego warsztatu pracy.
  2. Harmonogram konkursów i propozycje działań.
  3.  Plan pracy w roku szkolny 2021/2022: warsztaty, konsultacje, szkolenia, lekcje otwarte.

Termin i miejsce spotkania:  23  września  2021 r. godzina 18.00

Miejsce : spotkanie odbędzie się online.

Dzień przed planowanym spotkaniem przesłany zostanie do Państwa link do spotkania,

na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 22.09.2021r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (indywidualne na szkolenie bezpłatne), który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

Dyrektor PCE i PPP w Wołowie
mgr Krystyna Adaśko

 Doradca metodyczny                                              
 mgr Radosław Sroka