Święto Niepodległości !!!

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie młodzieży patriotyzmem. Młodzi ludzie manifestują je, np. nosząc odzież i gadżety z barwami narodowymi i symbolami walki o niepodległość (np. znakiem Polski Walczącej). Wydaje się też, że wzrasta ich zainteresowanie historią Polski oraz wojskowością. Patriotyzm jednak może, a nawet powinien, mieć różne oblicza i nie należy go sprowadzać jedynie do walki narodowo-wyzwoleńczej.

Obchodzone przez nas w listopadzie Święto Niepodległości to idealna okazja, by porozmawiać z uczennicami i uczniami o tym, jak może wyglądać patriotyzm w XXI wieku.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety i rozesłaniem jej wśród uczniów. Jej wyniki zaprezentujemy na naszej stronie internetowej. Mamy nadzieję, że staną się one przyczynkiem do dyskusji na ten temat.


Doradcy metodyczni przedmiotów humanistycznych.

Danuta Haller, Emilia Buczak, Anna Wróbel, Paweł Feliszek

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsfOLDXnNWCz99MCjYRnOOJo3WItjc6cVoGjBCf5wvwiqawg/viewform?usp=pp_url