ZMIANA FORMY SZKOLENIA Specyfika funkcjonowania uczniów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego…

Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz liderzy sieci współpracy psychologów, pedagogów i logopedów w Wołowie zapraszają pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających szkół z terenu powiatu wołowskiego na szkolenie na temat:

”Specyfika funkcjonowania uczniów

z zaburzeniami przetwarzania słuchowego w szkole.”

Program szkolenia:

 

·                  Specyfika funkcjonowania uczniów z zaburzeniami przetwarzania
            słuchowego w szkole.

·                    Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego.

·                   Ocena dynamiki słyszenia.

·                    Badania przesiewowe w kierunku nadwrażliwości słuchowej.

·                   Obniżanie pobudzenia układu nerwowego jako pośredni element
             poprawy percepcji
            słuchowej i stanu emocjonalnego dziecka.

·                  Metody i formy pracy z uczniami z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

·                  Pytania i odpowiedzi nurtujące uczestników szkolenia.

Prowadząca spotkanieKarolina Zienkiewicz – psycholog społeczny, pedagog, neuroterapeuta. Absolwentkastudiów MBA. Coach. Specjalistka w zakresie protetyki słuchu, diagnostyki audiologicznej oraz diagnostyki i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego. Terapeutka metody EEG Biofeedback I° i II°, metody Warnkego, metody TRT, Neuroflow, terapii pedagogicznej i treningu słuchowego. Posiada dyplom ukończenia kursu somatopsychologii Bodynamic Foundation Training. Szkoleniowiec i praktyk Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PPTZ-D ( profesora Edwarda Ozimka)

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej dzieci z dysleksją i zaburzoną percepcją słuchową. Zawodowo zaangażowana w potrzeby diagnostyczne i terapeutyczne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Prowadzi aktywną współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi. W prowadzone działania angażuje się całym sercem. Wizjonerka o jasno określonych celach.

Z zainteresowaniem bada wpływ traumy rozwojowej na rozwój funkcji słuchowych i poznawczych – w tym dynamiki słyszenia. Obecnie w trakcie szkolenia z metody NARM (NeuroAffective Relational Model) oraz studiów podyplomowych z Psychotraumatologii. Od 2012 roku prezes Fundacji Bonum Commune (rok. zał. 2002). Realizatorka ogólnopolskiego „Projektu badań pilotażowych dzieci od 6 do 16 roku życia z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ – D prof. Edwarda Ozimka” w latach 2014 – 2017. Przewodnicząca Zespołu Ekspertów ds. ujednolicenia zasad diagnostyki i terapii w zaburzeniach przetwarzania słuchowego powołanego przy Fundacji Bonum Commune.

Adresaci:  psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele wspomagający, dyrektorzy, wicedyrektorzy

Termin szkolenia:    09.11.2020 (poniedziałek)  godzina od  16.00 do 19.00

Koszt warsztatów150 złotych/ 1 osoba.ZMIANA FORMY SZKOLENIA ZE STACJONARNEJ NA ZDALNĄ

Miejsce spotkania:    spotkanie  będzie realizowane w formie on-line na platformie ZOOM- link do platformy zostanie przesłany na podany przez Państwa adres e-mail 6 listopada 2020r. 

Korzyści ze szkolenia:
 

·         Umiejętność rozpoznawania u dziecka objawów zaburzeń przetwarzania słuchowego,

·         nabycie wiedzy o etapach diagnostyki w zakresie zaburzeń przetwarzania słuchowego,

·         nabycie wiedzy o wykorzystywanych w terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego metodach terapeutycznych,

·         nabycie wiedzy o potrzebach uczniów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego,

·         znajomość narzędzi wspomagających słyszenie wykorzystywanych w edukacji,

·         znajomość metod i działań wspierających dobrostan ucznia

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu  jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania  ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 5 listopada 2020 r. do godz. 15:00Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: wpodn@wolowpce.pl 

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor – mgr Krystyna Adaśko

Alina Grejner – lider sieci współpracy psychologów

Magdalena Zielińska – Stec- lider sieci współpracy logopedów