Informacja o przeprowadzonym II etapie XIV-go Powiatowego Konkursu Ortograficznego

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Poloniści!    
          

Dnia 09 listopada 2020 r. odbył się II etap XIV-go Powiatowego Konkursu Ortograficznego  pod nazwą Jestem MISTRZEM ortografii!, którego celem jest promowanie poprawnej polszczyzny oraz podnoszenie świadomości ortograficznej dzieci i młodzieży.     
Konkurs odbył się online na różnych platformach( Classroom, Zoom, MSTeams, poczta elektroniczna, Documaster Campus, Moodle  ), w zależności od tego na jakiej pracuje szkoła w czasie nauki zdalnej. Do zmagań przystąpili uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz  szkół ponadpodstawowych. Mogliśmy przeprowadzić ten etap konkursu dzięki zaangażowaniu nauczycieli polonistów – szkolnych koordynatorów oraz rodziców, którzy również zaangażowali się w pomoc swoim dzieciom. Składamy podziękowania Dyrektorom, Nauczycielom – Polonistom i Koordynatorom, Rodzicom a przede wszystkim Uczniom za przystąpienie do zmagań ortograficznych.
Informujemy, że powołana komisja konkursowa będzie sprawdzała prace uczniów dn. 25.11.2020 w  PCE i PPP w Wołowie w godz. od 15.00 do 17.00. Serdecznie zapraszamy chętnych polonistów do pracy w komisji.

Podajemy informację o przeprowadzonym II etapie XIV-go Powiatowego Konkursu Ortograficznego

SZKOŁY KTÓRE PRZYSTAPIŁY DO ZMAGAŃ


szkoły podstawowe

1.         Zespół Szkół Społecznych w Wołowie

2.         SP nr 1 Wołów

3.         SP nr 2 Wołów

4.         SP St. Wołów

5.         SP Warzęgowo

6.         SP Krzydlina Wielka

7.         SP Wińsko

8.         SP Krzelów

9.         SP Orzeszków

10.       SP Głębowice

11.       SP Pogalewo Wielkie

12.       Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Brzegu Dolnym

13.       Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym

Szkoły ponadpodstawowe

1.         Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie

2.         Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

3.         Zespół Szkół Społecznych w Wołowie

4.         CKUiZ w Wołowie

5.         Liceum Ogólnokształcące im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym

Łącznie

13 szkół podstawowych

5 szkół ponadpodstawowych

razem 16 placówek


UCZESTNICY

kl. IV – VI – 43 uczniów

kl. VII – VIII – 35 uczniów

szkoła ponadpodstawowa-  17 uczniów

razem 95 uczniów

Doradca metodyczny                                              Dyrektor PCE i PPP w Wołowie 
nauczania języka polskiego                                                   Krystyna Adaśko

   Danuta Haller