LEKCJA OTWARTA ONLINE w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 2 w Brzegu Dolnym. Groby Polaków na Kresach

09.11. 2020 r. w Szkole Podstawowej w nr 1 w Brzegu Dolnym odbyła się lekcja otwarta na platformie classsroom na temat Dlaczego dbamy o groby na Kresach? Były to kolejne zajęcia z cyklu:  dolnośląska akcja Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia.

Zajęcia odbyły się we współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym z doradcą metodycznym nauczania języka polskiego w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie. Podczas zajęć  pani Karolina Szwak – prowadząca zajęcia, w klasie 4 uświadomiła uczniom potrzebę dbania o groby naszych przodków. Na Kresach  wiele cmentarzy zostało zniszczonych. A te, które przetrwały okres panowania na tych ziemiach ZSRS, są dziś często gorzej traktowane niż do czasu upadku Związku Sowieckiego. Poza tym wiele cmentarzy jest regularnie dewastowanych. Dotyczy to również tych największych cmentarzy i najbardziej eksponowanych grobów – np. kwater powstańców styczniowych.
W polskim społeczeństwie wyraźnie odradza się zainteresowanie Kresami i ich dziedzictwem. Również zainteresowanie tą częścią naszej historii, która pozostała na cmentarzach.
Pani Karolina, podsumowując spotkanie, poinformowała, że organizowane są liczne akcje, w ramach których chociażby sprzątane są polskie mogiły na Kresach. 
A największą tego typu akcją jest ta, podejmowana na Dolnym Śląsku i  znana  pod hasłem „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”. Obejmuje to wiele szkół, z których uczniowie i nauczyciele zbierają znicze, i jeżdżą na Kresy po prostu porządkować konkretne cmentarze.

Uczestnicy obejrzeli ciekawą prezentację multimedialną, która jest nieodzownym narzędziem w pracy współczesnego nauczyciela. Obecni nauczyciele są wdzięczni za podzielenie się ciekawym warsztatem pracy nauczyciela.

 
Prezentacja -pobierz

                                  doradca metodyczny nauczania języka polskiego – Danuta Haller

Foto galeria: