KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów

W PCEiPPP wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Pana Stanisława Rozwadowskiego z którym możesz skontaktować się poprzez adres email: wolow@iodpl.pl

Szczegółowe informacje w związku z przetwarzaniem danych
w różnych celach znajdują się w poniższych dokumentach: