08.02.2023r. lekcja otwarta: Koncert wierszem malowany

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie oraz doradca metodyczny nauczania języka polskiego serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na lekcję otwartą w klasie VI, obserwację i omówienie zajęć w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie.

TEMAT:   Koncert wierszem malowany

Podczas lekcji omówiony zostanie fragment Pana Tadeusza A. Mickiewicza. Uczniowie będą pracować z tekstem, m.in. wyodrębnią obrazy poetyckie, rozpoznają środki stylistyczne. Będą to zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

Zajęcia warsztatowe Narzędzia w pracy nauczyciela: wykorzystanie metod aktywizujących, np. przekładu intersemiotycznego i metody symulacyjnej „jestem na niby”mają na celu wzbogacanie pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli o nowe środki przekazu informacji – wykorzystanie prezentacji w pracy nauczyciela. Ich zadaniem jest również udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów nauczycieli bezpośrednio przy warsztacie pracy. Po odbytej lekcji zostanie przeprowadzona analiza merytoryczna i metodyczna zajęć.

TERMIN:   08.02.2023 r. (środa) godz. 11.45 – 12.30

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa  im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie

PROWADZĄCA: mgr Katarzyna Wiącek – nauczyciel języka polskiego

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Wszelkie pytania proszę kierować do Danuty Haller-doradcy metodycznego tel. 889333946

                                   Serdecznie zapraszamy do współpracy         

 Z poważaniem

Dyrektor  PODN w Wołowie
mgr Krystyna Adaśko

Dyrektor  Szkoły Podstawowej                                                                
im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie                                                                                 
mgr Dariusz Kucner                                                                                                                                                                       
Doradca metodyczny
mgr Danuta Haller