09.02.2023 r. szkolenie online: Innowacja w praktyce szkolnej

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania języków obcych zapraszają na szkolenie:

Innowacja w praktyce szkolnej

Na szkoleniu zostanie przedstawiona niezbędna dokumentacja oraz poruszone następujące zagadnienia:

  • Jakie są podstawowe założenia innowacji?
  • Czy nauczyciel może sam zdecydować, co jest innowacją, czy też musi sięgać do określonych wymagań prawnych?
  • Od czego zacząć wprowadzanie innowacji?
  • Czego dotyczy wprowadzona innowacja?
  • Jak wprowadzane są innowacje pedagogiczne?
  • Na co zwracać szczególną uwagę wprowadzając innowacje?
  • Dlaczego boimy się nawet korzystnych zmian?

Prowadzący: mgr Ewa Nowak – ekspert do spraw awansu zawodowego, doradca metodyczny PODN w Wołowie

Adresaci: zainteresowani  nauczyciele

Sposoby realizacjiszkolenie online

Termin:  09.02.2023 r. godz. 17.00 – 18.30

Koszt szkolenia15 zł (koszty organizacyjne, materiały)

Miejsce:  platforma Jitsi Meet

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na zgłoszenie PŁATNE) najpóźniej do 8.02.2023 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

            Doradca metodyczny                                                                         Dyrektor
           mgr Ewa Nowak                                                                        mgr Krystyna Adaśko