12.12.2022 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

Dyrektorzy szkół
Nauczyciele bibliotekarze
placówek powiatu wołowskiego

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie serdecznie zapraszają na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy, które odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie – w Bibliotece Pedagogicznej  w dniu  12.12.2022  (poniedziałek) o godz. 1430.

Tematyka spotkania:

  1. Innowacje pedagogiczne w bibliotece szkolnej.
  2. Sprawy bieżące placówek.

Z poważaniem:

Kierownik Biblioteki Pedagogicznej                                                            Dyrektor
mgr Urszula Bajewicz                                                                       mgr Krystyna Adaśko