08.11.2022 r. warsztaty online: Gry literackie -motywująca nauka i zabawa

Szanowni Państwo !

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie serdecznie zapraszają nauczycieli bibliotekarzy oraz innych zainteresowanych nauczycieli  na warsztaty w formie zdalnejwebinarium pt. :

„Gry literackie – motywująca nauka i zabawa”

Osoba prowadząca :  Beata Malentowicz
– pracownik  Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

Adresaci  :  nauczyciele bibliotekarze oraz inni zainteresowani nauczyciele

Termin warsztatów :  8 listopad 2022 r. / godz. 12.00   – 14.00

Liczba godzin :   2 godziny

Zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie udziału w webinarium do dnia 4.11.2022 r., wymagane jest podanie przez Państwa adresów e-mailowych kontaktując się z Biblioteką Pedagogiczną pod numerem: 71 389 14 07, lub e-mailem na adres wolow@wolow.dbp.wroc.pl

                                                                                   Z poważaniem

Kierownik Biblioteki Pedagogicznej                                                            Dyrektor
mgr Urszula Bajewicz                                                                       mgr Krystyna Adaśko