UWAGA WAŻNE: Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy zaplanowana na 31.05.2022 -odwołana


Zawieszamy do odwołania Wyjazd Sieci do Biblioteki Politechniki Wrocławskiej z uwagi na wprowadzenie przez Rząd  RP drugiego  stopnia alarmowego BRAVO oraz trzeciego stopnia  CRP CHARLI. Podwyższenie stopnia alarmu „ związane jest z sytuacją na Ukrainie i  działaniami w polskiej cyberprzestrzeni”.
W związku z powyższym alertem władze Politechniki  Wrocławskiej zakazały wstępu osób postronnych na teren uczelni.
O nowym terminie wyjazdu lub o spotkaniu stacjonarnym w czerwcu poinformujemy osobnym pismem.