Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo

Nauczyciele Przedmiotów Przyrodniczych

  Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej

w Wołowie  wraz z  doradcą metodycznym  zapraszają nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 
na  IV spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

w ramach spotkania:

  • Podsumowanie pracy za rok 2020/2021- ewaluacja i wnioski.
  • Propozycje działań na nowy rok szkolny.
  • Jak pomóc uczniom wycofanym i przeciwdziałać wykluczeniu w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią. Dzielenie się pomysłami na zajęci pomagające w obudowaniu relacji  rówieśniczych w klasie i szkole.

Prowadzący: Regina Kmicińska doradca przedmiotów przyrodniczych

Adresaci:  zainteresowani nauczyciele

Sposoby realizacji:  spotkanie  on-line. Link zostanie przesłany na dzień przed spotkaniem

Termin:  17.06.2021r. godz. 15.30.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zainteresowanych nauczycieli zapraszam do kontaktu osobistego pod numerem 604 556 897

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

       Doradca metodyczny                                                               Dyrektor PCE i PPP w Wołowie
 przedmiotów przyrodniczych

       mgr Regina Kmicińska                                                                            mgr Krystyna Adaśko