Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy

Dyrektorzy szkół

Nauczyciele bibliotekarze

placówek powiatu wołowskiego

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie serdecznie zapraszają na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy, które odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno  –  Pedagogicznej w Wołowie  –

w Bibliotece Pedagogicznej  w dniu  17.06.2021  (czwartek) o godz. 1500.

Tematyka spotkania:

  1. Podsumowanie działalności bibliotek za rok szkolny 2020/21.
  2. Plany na następny rok szkolny.
  3. Sprawy bieżące placówek.

Z poważaniem:

Kierownik Biblioteki Pedagogicznej                                                            Dyrektor
mgr Urszula Bajewicz                                                                       mgr Krystyna Adaśko