Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa

Szanowni Państwo!

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym z zakresu Edukacja dla bezpieczeństwa zapraszają nauczycieli na spotkanie w ramach:  Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa.

Program spotkania:

1.Podsumowanie pracy w ramach sieci w roku szkolnym 2020/21

2. Jak wspierać dziecko lękowe i depresyjne- zwrócenie uwagi na stan psychiczny „naszych” dzieci po pandemii.

Prowadzący: Radosław Sroka

Adresaci:  zainteresowaninauczyciele

Sposoby realizacji:  spotkanie  on-line

Termin:  8.06.2021r. godz. 18.30.

Czas trwania:  2h     

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie odbędzie się na platformie classroom. Zainteresowanych nauczycieli zapraszam do kontaktu osobistego pod numerem telefonu:600-754-901

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

 Doradca metodyczny:                                                                     Dyrektor PCE i PPP                                   

  mgr Radosław Sroka                                                                        mgr Krystyna Adaśko