Lekcja otwarta z języka niemieckiego z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość „Hier spricht man Deutsch”

Szanowni Państwo !

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na lekcję otwartą z języka niemieckiego z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość  „Hier spricht man Deutsch”.

Adresaci:  nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół

Termin spotkania:   26.04.2021 (poniedziałek)  o godzinie 10.50-11.35

Koszt : bezpłatne

Osoba prowadząca: mgr Dorota Winiarz

Miejsce spotkania:  on-line na platformie internetowej – link do platformy zostanie przesłany przed  lekcją do osób, które zgłosiły swój udział.

Warunkiem uczestnictwa w lekcji otwartej jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie  www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na szkolenie BEZPŁATNE) najpóźniej do dnia 26.04.2021r. do godz.10.00 .

                                     Serdecznie zapraszamy

  Dyrektor
 mgr Krystyna Adaśko

 Doradca metodyczny  
mgr   Ewa Nowak