Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki i Informatyki

Szanowni Państwo!

Nauczyciele Matematyki i Informatyki

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania matematyki i informatyki zapraszają Państwa na spotkanie online
w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Matematyki i Informatyki

Program spotkania:

  1. Podsumowanie finału XVI Powiatowego Konkursu Matematycznego „Plusik” oraz „Omnibus”.
  2. Podsumowanie 2 edycji konkursu „Liga Matematyczna”.
  3. Wyłonienie laureatów i przyjęcie końcowych protokołów.

Termin spotkania: 22 kwietnia 2021 r. o godzinie 14.00.

Spotkanie odbędzie się w formie online na platformie edukacyjnej PCEiPPP (http://sieci.wolowpce.pl)

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

Dyrektor
mgr Krystyna Adaśko

Doradca metodyczny                                                                                              
mgr Zenon Pędziwiatr