Lekcja otwarta z oferty edukacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości pt.”Zawody prawnicze – adwokat, sędzia, prokurator”

Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli i wychowawców szkół ponadpodstawowych oraz klas VII i VIII szkół podstawowych na lekcję otwartą z oferty edukacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości pt.„Zawody prawnicze – adwokat, sędzia, prokurator”.

Adresaci:  nauczyciele szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz nauczyciele szkół ponadpodstawowych.

Termin spotkania:   22.04.2021 (czwartek)  o godzinie 09.45-10.30

Koszt : bezpłatne

Osoby prowadzące: prawnik-edukator Ministerstwa Sprawiedliwości oraz mgr Emilia Buczak, doradca metodyczny nauczania historii

Miejsce spotkania:  on-line na platformie internetowej – link do platformy zostanie przesłany przed  lekcją do osób, które zgłosiły swój udział.

Warunkiem uczestnictwa w lekcji otwartej jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie  www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na szkolenie BEZPŁATNE) najpóźniej do dnia 21.04.2021r.

Serdecznie zapraszamy

Doradca metodyczny                                                                                    Dyrektor

mgr Emilia Buczak                                                                            mgr Krystyna Adaśko