Lekcje otwarte online z Przystankiem Historia,Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki – ,,Lata 80. XX wieku w Polsce” i „Od pierwszego premiera do prezydenta”

Szanowni Państwo !

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Wołowie
oraz doradca metodyczny historii  zapraszają na lekcje otwarte historii dla uczniów klas siódmych i ósmych pt.:” ,,Lata 80. XX wieku w Polsce”  i „ Od pierwszego premiera do prezydenta”

Adresaci:       Nauczyciele historii szkół podstawowych.

Terminy: ,,Lata 80. XX wieku w Polsce”   lekcja dla klasy VIII – 19.04.2021r. ( godzina 9.30);     
        „Od pierwszego premiera do prezydenta” lekcja dla klasy VII – 27.04.2021r.( godzina 13.30)

Prowadzący:  Edukator z Przystanku Historia IPN

Miejsce Spotkania:   platforma ZOOM – link do platformy zostanie przesłany dzień
                                                przed  lekcją do osób, które zgłosiły swój udział.

Warunkiem uczestnictwa w lekcji otwartej jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie  www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na szkolenie BEZPŁATNE) najpóźniej do dnia 16.04.2021r.
( lekcja- ,,Lata 80. XX wieku w Polsce’”) i do dnia 26.04.2021r. ( lekcja: „Od pierwszego premiera do prezydenta”)

                                                    Serdecznie zapraszamy

Doradca metodyczny                                                                                   Dyrektor

mgr Paweł Feliszek                                                                             mgr Krystyna Adaśko