Warsztaty: „Przyjaciele czytania – jak pracować z lekturą”

Szanowni Państwo !

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie – Biblioteka Pedagogiczna zaprasza nauczycieli bibliotekarzy oraz innych zainteresowanych nauczycieli  na warsztaty w formie zdalnejwebinarium pt. :

„Przyjaciele czytania – jak pracować z lekturą”

Osoba prowadzącaBeata Malentowicz – pracownik  Dolnośląskiej Biblioteki

Pedagogicznej we Wrocławiu

Adresaci  :  nauczyciele bibliotekarze oraz inni zainteresowani nauczyciele

Termin warsztatów :  20 kwiecień 2021 r. / godz. 1200 – 1400

Liczba godzin :   2 godziny

Zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie udziału w webinarium do dnia 16.04.2021, wymagane jest podanie przez Państwa adresów e-mailowych wypełniając formularz zgłoszeniowy (indywidualny na szkolenie BEZPŁATNE), który dostępny jest na stronie: www.wolowpce.pl, lub kontaktując się z Biblioteką Pedagogiczną pod numerem: 71 389 14 07,  e-mailem na adres wolow@wolow.dbp.wroc.pl.

                                                                       Z poważaniem                                                                                                                                                              

Kierownik Biblioteki Pedagogicznej                                                            Dyrektor
mgr Urszula Bajewicz                                                                       mgr Krystyna Adaśko