Wyniki Powiatowego Konkursu Językowego Młody Poliglota

Z początkiem wiosny odbył się w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie XI Powiatowy Konkurs Językowy dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych. Celem  konkursu było wspieranie uczniów w rozwijaniu kompetencji językowych, mobilizowanie do samodzielnej, systematycznej pracy oraz nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli. Konkurs odbył się na platformie Google Forms, a wzięło w nim udział 21 uczniów z ośmiu szkół  powiatowych.  Poliglotą  roku 2021 został Antoni Sobolewski, który zmagał się z testem konkursowym w języku angielskim i niemieckim. Antoni  reprezentuje Szkołę Podstawową nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie, a nad jego nauką czuwa pani Magdalena Szuflińska- Kowalczyk i Katarzyna Szymańska. Na drugim miejscu uplasowała się uczennica z Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu, Melisa Rajs. Melisa także biegła jest w języku angielskim i niemieckim, dzięki pani Katarzynie Kownackiej i Krystynie Skrobek. Trzecie miejsce zajął Jakub Korzeniowski ze Szkoły Podstawowej w Wińsku, który na co dzień pracuje z panią Patrycją Serdyńską, nauczycielką języka angielskiego oraz panią Danutą Dębską, nauczycielką języka niemieckiego.

Dziękuję wszystkim  za udział w konkursie, gratuluję laureatom oraz ich nauczycielom i zapraszam już dziś do wzięcia udziału w kolejnej edycji.

Ewa Nowak- doradca metodyczny nauczania języków obcych