Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych

Szanowni Państwo!

Nauczyciele Języków Obcych

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej  w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli języków obcych  na spotkanie w ramach:  Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Języków Obcych

Program spotkania:

  1. Wnioski z przeprowadzonych Powiatowych Konkursów Językowych;
  2.  Monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej;
  3. Wymiana doświadczeń podczas nauki zdalnej;
  4. Omówienie zasad kooperatywnego uczenia się.

Miejsce  spotkania:  platforma Jitsi Meet

 Termin:  14.04.2021 r. godz. 13.30-14.30

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na szkolenie BEZPŁATNE)

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

Doradca metodyczny                                                                                    DYREKTOR

   mgr Ewa Nowak                                                                              mgr Krystyna Adaśko