Wyniki I Powiatowego Quizu Wiedzy o Samorzadzie Terytorialnym

W dniu 9 marca odbył się Quiz Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Został przeprowadzony online za pomocą aplikacji quizizz.com. Celem konkursu było wzbudzanie zainteresowania uczniów samorządem terytorialnym, pogłębianie wiedzy na temat działania jego organów i jego kompetencji z naciskiem na samorząd powiatowy.

W Quizie wzięło udział 81 osób:

  1. Na poziomie szkół podstawowych – 42 uczniów z 9 szkół: Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie,Szkoła Podstawowa w Krzelowie, Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie,  Szkoła Podstawowa w Wińsku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie, Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym,Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Brzegu Dolnym.
  2. Na poziomie szkół ponadpodstawowych – 39 uczniów z 4 szkół: Społeczne Liceum w Wołowie, Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Wołów, Liceum Ogólnokształcące im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym.

WYNIKI

Finaliści w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce:

 Adam Pierzchała – Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy

II miejsce ex aequo:

Adam Mięksiak  – Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie

Julia Grabowiecka – Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy

III miejsce ex aequo :

Julia Rycerz -Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie

Kacper Ława -Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym

Finaliści w kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce:

Michał Rzeźniczek – Społeczne Liceum w Wołowie

II miejsce ex aequo:

Mateusz Woźny Liceum Ogólnokształcące im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym

Jakub Rzeszowski – Społeczne Liceum w Wołowie

Emilia Walczak – Społeczne Liceum w Wołowie

Jakub Majewski – Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 

III miejsce ex aequo :

Bartosz Czyżowicz – Społeczne Liceum w Wołowie

Zuzanna Czapluk – Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Wołów

Gratulujemy zwycięzcom, wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a nauczycielom-opiekunom składamy szczególne podziękowania za współpracę i zaangażowanie w sprawne przeprowadzenie quizu. Zapraszam już dziś do wzięcia udziału w kolejnej jego edycji.

Doradca metodyczny nauczania
wiedzy o społeczeństwie
Anna Wróbel