Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Kreatywny Recycling”

Szanowni Państwo!


Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych, już po raz szósty zapraszają uczniów szkół powiatu wołowskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Ekologicznym
„Kreatywny Recycling”

Celem konkursu jest:
– upowszechnianie idei recyclingu, jako możliwości pozyskiwania różnorodnych materiałów do tworzenia ciekawych, barwnych i niezwykłych form przestrzennych.
– kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych,
– rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej w odniesieniu do wykorzystania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych tj.papier, plastik, puszki…
– propagowanie ekologicznego stylu życia,
– rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej,

Regulamin i deklaracja uczestnictwa znajdują się w załączeniu.
Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie.

Dyrektor
Krystyna Adaśko

Doradca metodyczny
nauczania przedmiotów przyrodniczych
Regina Kmicińska