Laureaci XII Powiatowego Konkursu Plastyczno- Językowego

W marcu  2021r. odbył się XII Powiatowy Konkurs Plastyczno-  Językowy Homonimy w języku obcym dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, którego celem było między innymi wspieranie uczniów w rozwijaniu kompetencji językowych, mobilizowanie do samodzielnej, systematycznej pracy oraz nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli. Współzawodnictwo odbyło się dwóch osobnych  kategoriach: język angielski i język niemiecki. Najlepszą  z języka angielskiego okazała się Zuzanna Wójcikowska z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Brzegu Dolnym, która na co dzień pracuje pod czujnym okiem pani Magdaleny Grzelak. Drugie miejsce zajęli: Antonina Szmydt  ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie oraz Krzysztof Polacki ze Szkoły Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie,  przynosząc tym samym chlubę pani  Magdalenie Szuflińskiej- Kowalczyk oraz Joannie Bochenek. Trzecie miejsce przypadło Zuzannie Chabeckiej z Zespołu  Szkół Społecznych w Wołowie oraz Jakubowi Zabłockiemu z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  nr 3 w Brzegu Dolnym, których uczą panie Jadwiga Trześniowska oraz Magdalena Grzelak. Z języka niemieckiego jury przyznało jedną nagrodę. Pierwsze miejsce zdobyła praca Zuzanny Chabeckiej z Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie, uczennica pani Adrianny Rygałło.

Dziękuję wszystkim  za udział w konkursie, gratuluję laureatom oraz  ich nauczycielom i zapraszam już dziś do wzięcia udziału w kolejnej edycji.

Ewa Nowak- doradca metodyczny nauczania języków obcych

Foto galeria: