Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Historii – nauczyciele szkół podstawowych

Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny historii, zapraszają nauczycieli historii szkół podstawowych
na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Historii – szkół podstawowych.

Program spotkania:

  1. Podsumowanie pracy za I semestr roku 2020/2021.
  2. Organizacja Powiatowego Konkursów Historycznych dla uczniów.
  3. Potrzeby i propozycje pracy w ramach pracy sieci w II semestrze.


Termin i miejsce spotkania: 24.02.2021 r. o godzinie 15.30- 16.30
Miejsce: online na platformie:  Jitsi.meet.

Link do spotkania zostanie przesłany przed spotkaniem na wskazany w formularzu adres.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 22 lutego 2021r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (indywidualne na szkolenia BEZPŁATNE) na stronie http://www.wolowpce.pl/

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

Doradca  metodyczny                                                             Dyrektor  PODN w Wołowie
mgr Paweł Feliszek                                                               mgr Krystyna Adaśko