Pierwsza wizyta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Na badanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej:

 1. Dziecko  musi być zdrowe (bez gorączki, kataru, kaszlu, nie w trakcie leczenia lekami zaburzającymi prawidłowe odbieranie rzeczywistości, silnie zaburzającymi koncentrację uwagi).

Jeśli dziecko jest chore lub z jakichś innych powodów nie może być badane w danym dniu, rodzic informuje o tym poradnię i termin badań zastanie wyznaczony ponownie. W przypadku, gdy w opinii diagnosty dziecko jest chore w stopniu uniemożliwiającym kontynuację badania, diagnoza zostanie przerwana, a rodzicom będzie proponowany późniejszy termin wizyty.

Zaleca się również przełożenie badań funkcji poznawczych, wiedzy szkolnej w momencie przeżywanie przez dziecko silnych trudności emocjonalnych (stany depresyjne, śmierć kogoś bliskiego) – wtedy lepiej umówić się na konsultację z psychologiem i pomóc dziecku w jego aktualnym stanie psychicznym.

 • Dziecko powinno być wypoczęte (odpowiednia ilość snu w dniu poprzedzającym wizytą w poradni), po posiłku lub z przygotowanym prowiantem (jedzenie, picie), którą może zjeść w przerwie pomiędzy badaniami.
 • Dziecko musi być zaopatrzone w przybory, których potrzebuje do normalnego funkcjonowania np. okulary. Jest to bardzo ważne, ponieważ wiele z poleceń jest uzależnionych od tego, czy dziecko prawidłowo odbiera otoczenie za pomocą zmysłów.

WIZYTA W PORADNI

 1. Termin wizyty w Poradni mogą ustalić: rodzic, prawny opiekun lub pełnoletni uczeń, telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza lub ze szkoły, wizyty są bezpłatne (obowiązuje rejonizacja zgodna
  z adresem szkoły, do której uczęszcza uczeń). Jednorazowa wizyta może trwać do 3 godzin.
 2. Pierwsza wizyta w poradni odbywa się bez dziecka. Przeprowadzany jest wywiad wstępny z rodzicem, precyzowany jest problem, z którym zgłasza się rodzic,  oraz dalszy proces diagnostyczny. Rodzic wypełnia wniosek  o wykonanie badań (niezbędny jest PESEL dziecka).
 3. Bardzo prosimy o przygotowanie na pierwszą wizytę diagnostyczną następującego pakietu dokumentów:
 4. cała dokumentacja medyczna dziecka, książeczki zdrowia, wypisów ze szpitala, informacji na temat dotychczasowego leczenia, ksera dotychczasowych historii choroby, wyników badań dodatkowych.
 5. dotychczasowa dokumentacja psychologiczna (wyniki liczbowe testów, ewentualnie ksero arkusza odpowiedzi wykonanych testów potwierdzone przez psychologa wykonującego badanie).
 6. Opinii nauczycieli na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu, szkole, 
 7. Wytwory pracy dziecka: zeszyty, karty pracy, rysunki. W przypadku problemów w zakresie pisania zeszyty dyktand.

JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO WIZYTY W PORADNI  (DLA RODZICA/OPIEKUNA):

 1. Wyjaśnij, na poziomie stosownym do wieku, zasadności wizyty w poradni. Lepiej, żeby dziecko usłyszało np. „Chcę znaleźć sposób, żeby było Ci łatwiej się uczyć matematyki, a dzięki tym badaniom dowiemy się jak to zrobić”, niż żeby przyszło na badanie przestraszone, pełne niepewności i fantazji na temat tego, co się będzie działo.
 2. Uspokój,  wytłumacz procedurę badania (że np.  będzie rozmawiało z psychologiem, robiło różne ćwiczenia, może opowiedzieć o swoich kłopotach).
 3. Zapewnij, że będziesz z nim w poradni, że w razie potrzeby będziesz czekać na korytarzu, że będzie mogło zwrócić się do Ciebie po pomoc w razie potrzeby.
 4. Podkreśl, że wizyta ma pomóc w zrozumieniu trudności, jakie aktualnie przeżywa, a nie być egzaminem, którego warto się bać, że może znaleźć tam wsparcie, ale też spędzić miło czas.

Opracowali: pracownicy PPP Wołów