19.06.2024r. zajęcia otwarte: Trochę straszno, trochę śmieszno – życie codzienne w PRL

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie oraz doradcy metodyczni zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli na lekcje otwarte historii.

Temat: Trochę straszno, trochę śmieszno – życie codzienne w PRL

Cele:

  • Wymiana doświadczeń między nauczycielami.
  • Wsparcie nauczycieli w doskonaleniu własnego warsztatu pracy i podnoszeniu kompetencji metodycznych.
  • Realizacja lekcji z wykorzystaniem narzędzi wspierających zaangażowania ucznia
    i umiejętność planowania pracy oraz z zastosowaniem kryteriów sukcesu w procesie uczenia się.

Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele

Termin i miejsce:

  • 19.06.2024 r. (środa), godziny: 9.50 – 10.35, 11.35 – 12.20, 13.30 – 14.15 –
    Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Pęgowie

Osoby prowadzące: Emilia Buczak, Ewa Nowak, Paweł Feliszek– doradcy metodyczni PODN w Wołowie

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z doradcami:

Serdecznie zapraszamy

Doradcy metodyczni                                                                                     Dyrektor

mgr Emilia Buczak                                                                            mgr Krystyna Adaśko

mgr Paweł Feliszek

mgr Ewa Nowak