19.06.2024 r. zajęcia otwarte: „Zabawy i ćwiczenia rozwijające zmysły dzieci”

Szanowni Państwo

Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 oraz doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zapraszają nauczycieli na zajęcia otwarte z wykorzystaniem pracowni robótek ręcznych – Projekt „Laboratoria Przyszłości”.

Temat: „Zabawy i ćwiczenia rozwijające zmysły dzieci”.

Warsztaty „Laboratoria przyszłości”

Celem zajęć w pracowni jest wzbogacanie oferty zajęć rozwijających i doskonalących umiejętności
i zainteresowania dzieci.

Termin; 19.06.2024 r. od godz. 12.00

Miejsce: Przedszkole Samorządowe nr 2 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2,

    ul. A. Mickiewicza 2, 56-120 Brzeg Dolny

Prowadzący: Anna Janeczek – nauczyciel matematyki

Opieka metodyczna i merytoryczna: Dagmara Głuszczyńska – doradca metodyczny wychowania

          przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z doradcą: Dagmara Głuszczyńska

email: dagmara.gluszczynska@wolowpce.pl

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

       Doradca metodyczny                                                                             Dyrektor

     Dagmara Głuszczyńska                                                                      Krystyna Adaśko