17.06.2024 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Fizyki, Informatyki i Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcami metodycznymi fizyki i przedmiotów przyrodniczych zapraszają nauczycieli przyrody, fizyki, chemii, biologii, geografii i informatyki na spotkanie w ramach:

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Fizyki, Informatyki i Przedmiotów Przyrodniczych

Program spotkania:

  1. Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2023/2024.
  2. Przyrodnicza gra terenowa – organizacja, zadania i pomysły.
  3. Omówienie planów na następny rok szkolny.

Termin spotkania: 17 czerwca 2024 r., godzina 16.30

Miejsce spotkania: platforma Jitsi Meet

Link do spotkania rozstanie rozesłany w dniu spotkania

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 14 czerwca 2024 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (indywidualne na szkolenia bezpłatne), który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

 Doradca metodyczny                                              Dyrektor PCE i PPP

    mgr Katarzyna Paszkowska                                 mgr Krystyna Adaśko

   mgr Regina Kmicińska