ZAJĘCIA OTWARTE O CHARAKTERZE INTEGRACYJNYM Wyrażamy swoje emocje poprzez współpracę zespołową. Namalujmy sobie WAKACJE!

                                               

12 czerwca 2024 r. odbyły się integracyjne zajęcia otwarte w Szkole Podstawowej w Wińsku. Przeprowadzone one zostały w plenerze w dwóch zróżnicowanych grupach: w 26 osobowej kl. VII  i 20 osobowej kl. IVI, w skład których wchodzili uczniowie dosięgnięci migracją,  ze SPE oraz uczniowie bez dysfunkcji. Przygotowano je we współpracy PCE i PPP w Wołowie – doradcami metodycznymi nauczania języka polskiego i przedmiotów przyrodniczych oraz wychowawcami klas – paniami: Agatą Bałą i Anną Skowrońską.

Doradcy metodyczni – pani D. Haller i R. Kmicińska były animatorkami tychże warsztatów plastycznych, które polegały na wspólnym malowaniu farbami akrylowymi na stretchu. Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili. Uczestnicy przechodzili ścieżkę sensoryczną, naśladowali różne postacie z wykorzystaniem pacynek (metoda dramy), również wypełniali w zespołach kartę pracy, na której nazywali emocje towarzyszące zdarzeniom dnia codziennego. Wychowawcy klas wspierali uczniów i zachęcali do udziału we wspólnej zabawie

Podczas zajęć prowadzący starali się pomóc uczniom w zrozumieniu ich własnych emocji, emocji innych oraz przeciwdziałać powstawaniu zaburzeń zachowania. Uczniom pokazano jak sobie z nimi radzić i wyciągnąć pomocną dłoń do osób, które mają problemy z adaptacją i współpracą w grupie zróżnicowanej. Ważne było to, by dzieci pracujące w jednej grupie ustalały wspólne zasady w tworzeniu spójnego malowidła.

Zajęcia warsztatowe miały na celu wzbogacanie umiejętności dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli o nowe narzędzia pracy. Ich celem było również wskazanie jednego ze sposobów organizacji procesu edukacyjnego  z uwzględnieniem metod pracy dobieranych adekwatnie do realizowanych celów edukacyjnych  i wychowawczych oraz strategii dydaktycznej wspierającej indywidualizację nauczania   w zróżnicowanej grupie.

Po odbytych zajęciach została przeprowadzona analiza merytoryczna i metodyczna zajęć oraz realizacja tematu Sposoby wyrażania emocji poprzez współpracę zespołową- metody multisensoryczne wykorzystywane w edukacji włączającej.

W zajęciach wzięły udział 33 osoby. Na spotkanie warsztatowe oraz omówienie przeprowadzonych zajęć przybyło 5 nauczycieli.  Doradcy dziękują wszystkim za wspólny czas i możliwość wymiany doświadczeń w obszarze kształtowania u uczniów umiejętności społecznych, wyrażania własnych emocji i budzenia poczucia estetyki oraz metod aktywizujących stosowanych podczas zajęć integracyjnych.

 O tym, jak świetnie wszyscy się bawili w zintegrowanym zespole świadczą filmy i zdjęcia.

Zapraszam do obejrzenia.

                               

                                             

Foto galeria:

  1. Przedstawienie planu warsztatów.
Podwórko szkolne, dzieci siedzą na kocach. Przed nimi stoi animatorka.

2. Pacynki do zajęć metoda dramy.

Na trawie leży teczka z napisem PCE i PPP w Wołowie a wokół niej kolorowe pacynki z różnymi emocjami na buziach.

3. Przed wystąpieniem uczestników. Zaprezentowanie opowiadania o sytuacji wywołującej emocje.

Podwórko szkolne, animatorka stoi w ręku trzyma pacynki, coś opowiada.

4. Prezentacja emocji za pomocą pacynki.

Podwórko szkolne, na kocu kuca chłopiec. Ma w ręku pacynkę. Coś mówi.

5. Podsumowanie zadania – karty pt. „Słoik dobrych myśli”.

Podwórko szkolne, dzieci siedzą w kręgu. Przed nimi animatorka.

6. Podsumowanie zadania – karty pt. „Słoik dobrych myśli”.

Podwórko szkolne, dzieci siedzą w kręgu. Przed nimi animatorka.

7. Po skończonym zadaniu- karty pracy zespołów.

Na podłodze są rozłożone kolorowe wykonane karty pracy

8. Wielkie dzieło uczniów klasy VI.

9. Animatorki z wychowawczyniami klasy IV i VI.

Cztery kobiety siedzą na trawie. Za nimi kolorowy obrazek.

10. Mali artyści.

Grupa dzieci na dworze przed kolorowym obrazkiem. Malują.

11. Wielkie dzieło uczniów „Wakacje”.

Grupa dzieci na dworze przed kolorowym obrazkiem.

12. Wielkie dzieło uczniów „Wakacje”.

Grupa dzieci na dworze przed kolorowym obrazkiem.

13. Wielkie dzieło uczniów „Wakacje”.

Kolorowy obrazek- wyspa na morzu.

14. Malowidło „Wakacje”.

Kolorowe malowidło przedstawiające tęczę, za nim dziewczynka z pędzlem.