XV Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mały Plusik” dla dzieci klas III szkół podstawowych

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zapraszają do udziału w XV Powiatowym Konkursie Matematycznym „Mały Plusik” dla dzieci klas III szkół podstawowych.

Karta zgłoszenia, zgody i terminy w załączonym regulaminie konkursu.

Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego                                            Dyrektor
i edukacji wczesnoszkolnej                                                                       mgr Krystyna Adaśko
mgr Dagmara Głuszczyńska