22.02.2024 r. lekcja otwarta: Jak przeciwdziałać negatywnym zachowaniom w klasie – tworzymy kontrakt nauczyciel – uczeń w klasie VI

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Brzegu Dolnym oraz doradca metodyczny nauczania edukacji dla bezpieczeństwa, serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na lekcję otwartą w klasie VI w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Brzegu Dolnym na tematkontraktu klasowego.

TEMAT: Jak przeciwdziałać negatywnym zachowaniom w klasie – tworzymy kontrakt nauczyciel – uczeń w klasie VI .

Cele zajęć:

  • Wprowadzenie kontraktu i wspólnie ustalonych zasad.
  • Wzmacnianie więzi grupowych i współpracy.
  • Integracja grupy.
  • Kształtowanie postaw prospołecznych.

Po lekcji zostanie przeprowadzona analiza merytoryczna.

TERMIN: 22.02.2024 r. (czwartek) godz. 9.20 – 11.00

MIEJSCE: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym

PROWADZĄCY: mgr Radosław Sroka – doradca metodyczny PODN w Wołowie

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z doradcą Radosław Sroka: radoslaw.sroka@wolowpce.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy

 Doradca metodyczny                                                         Dyrektor PCE i PPP                                  

   mgr Radosław Sroka                                                           mgr Krystyna Adaśko