Powiatowy Konkurs Literacki – dla uczniów kl. IV – VIII szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele Poloniści

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie oraz Sieć Nauczycieli Języka Polskiego przy PODN w Wołowie serdecznie zapraszają uczniów kl. IV – VIII szkół podstawowych do udziału w Powiatowym Konkursie Literackim, którego głównym celem jest rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego.

Temat pracy pisemnej brzmi: Tajemnicza osoba…

Forma: opowiadanie sensacyjno – kryminalne

Termin: 12.02. – 29.03.2024 r.

Termin doręczenia prac: do 29.03.2024  r.

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu wraz z złącznikami.

Wszelkie zapytania prosimy kierować do doradcy D. Haller – danuta.haller@wolowpce.pl

          Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie                                                                                                                                          

Dyrektor PCE i PPP w Wołowie                                      Dyrektor SP w Orzeszkowie

     mgr Krystyna Adaśko                                                   mgr Dariusz Kucner

   doradca metodyczny                                                        nauczyciel języka polskiego

nauczania języka polskiego                                                      w SP w Orzeszkowie

      mgr Danuta Haller                                                             mgr Katarzyna Więcek