Oferta Studiów Podyplomowych Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie na rok akademicki 2023/2024 – semestr letni.

Szanowni Państwo, 

Przedkładamy ofertę Studiów Podyplomowych Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawiena rok akademicki 2023/2024 – semestr letni. Studia podyplomowe realizowane są przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie na mocy umowy podpisanej w 2015 roku.  Proponowane  kierunki studiów podyplomowych wynikają z przeprowadzonej diagnozy potrzeb, podyktowane są zmianami w systemie oświaty, a opracowane zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.
Na Państwa prośbę Instytut uruchamia od semestru letniego nowy kierunek kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie PSYCHOTERAPIA– szczegółowe informacje zawiera folder z opisem i programem studiów. Promocyjna opłata w semestrze letnim wynosi 4250 zł/ semestr.
Absolwenci oraz aktualni studenci WSNP mają dodatkowo zniżkę 20%. Ponadto informujemy, że w związku z planowanymi zmianami w kształceniu menadżerskim, rekrutacja na studia MBA jest po raz ostatni w tym semestrze letnim, w tak promocyjnej cenie tj. 7400 zł. za całość studiów (dla słuchaczy zrekrutowanych w PCE i PPP – partnera Consortium Varsovia).
Wszystkie kierunki dostępne są na stronie centrum: www.wolowpce.plRekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024 – semestr letni potrwa do dnia 8 marca 2024 – pierwsze zajęcia w semestrze letnim rozpoczynają się dnia 9 marca 2024 r. Zajęcia odbywać się będą w systemie hybrydowym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia będą prowadzone przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną interakcję między studentami i nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia. Równocześnie na semestr letni trwa rekrutacja na studia licencjackie i na studia magisterskie (uzupełniające)oraz studia jednolite magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz psychologii.


Miejsce składania dokumentów (listownie lub osobiście):

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie,
ul. Tadeusza Kościuszki 27 (budynek C), 56-100 Wołów.

Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie. pod nr 71/389-21-00 wew. 3
oraz elektronicznie: e-mail: studia@wolowpce.pl
Osoba do kontaktu: Katarzyna Juszczak – koordynator ds. studiów.

Z wyrazami szacunku 

Krystyna Adaśko
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji
i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie
ul. T. Kościuszki 27