15.02.2024 r. lekcja otwarta: Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym oraz doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na otwartą lekcję z cyklu „Bezpieczeństwo w sieci„. Podczas zajęć zostaną wykorzystane elementy treningu umiejętności społecznych.

TEMAT: Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?

Cele zajęć:

  • wprowadzenie uczniów w tematykę bezpiecznego korzystania z Internetu,
  • omówienie zagrożeń związanych z nadużywaniem ekranów,
  • promowanie zrównoważonego korzystania z sieci,
  • propagowanie wśród uczniów właściwego zachowania się w Internecie,
  • pokazanie dobrych stron sieci,
  • zapoznanie z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci.

Po odbytej lekcji zostanie przeprowadzona jej analiza merytoryczna z nauczycielami.

TERMIN: 15.02.2024 r. (czwartek) godz. 12.30 – 14.00 oraz czas na omówienie z nauczycielami przeprowadzonych zajęć

MIEJSCE: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Brzegu Dolnym,
                    ul. Adama Mickiewicza 2, sala nr 9

PROWADZĄCY: Regina Kmicińska – doradca metodyczny PODN w Wołowie

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z doradcą:
Regina Kmicińska:regina.kmicinska@wolowpce.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Doradca metodyczny                                           Dyrektor PCE i PPP w Wołowie
przedmiotów przyrodniczych
mgr Regina Kmicińska                                           mgr Krystyna Adaśko