08.02.2024 r. lekcja otwarta: Augumented Reality – Wykorzystanie Rozszerzonej Rzeczywistości Na Lekcji Fizyki

  Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania fizyki i informatyki zapraszają na lekcję otwartą fizyki:

TEMAT: AUGUMENTED REALITY – WYKORZYSTANIE ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI NA LEKCJI FIZYKI

Cel spotkania:

  • Wymiana doświadczeń między nauczycielami.
  • Praca z kartami AR
  • Podnoszenie efektywności nauczania, wzmacnianie mocnych stron ucznia.
  • Zwiększenie motywacji do pracy wszystkich uczestników zajęć.

Po lekcji otwartej odbędą się warsztaty dotyczące kart AUGUMENTED REALITY.

Prowadzący: mgr Katarzyna Paszkowska – doradca metodyczny PODN w Wołowie

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Sposoby realizacji: lekcja otwarta

Termin spotkania: 8 lutego 2024 r. o godzinie 9:25

Miejsce spotkania: Liceum Ogólnokształcące im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym

Warunkiem uczestnictwa w lekcji otwartej jest wcześniejszy kontakt z doradcą: katarzyna.paszkowska@wolowpce.pl

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

  Doradca metodyczny                                                                     Dyrektor PCE i PPP

mgr Katarzyna Paszkowska                                                            mgr Krystyna Adaśko