15.02.2024 r. szkolenie : JAK W ŁATWY SPOSÓB ZMONTOWAĆ PROSTY FILM

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania fizyki i informatyki zapraszają na szkolenie:

JAK W ŁATWY SPOSÓB ZMONTOWAĆ PROSTY FILM

Cel spotkania:

nauka obsługi programu Cap Cut do montażu krótkich filmów.

Prowadzący: mgr Katarzyna Paszkowska – doradca metodyczny PODN w Wołowie

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Sposoby realizacji: spotkanie stacjonarne

Termin spotkania: 15.02.2024 r., godz. 16:30 – 17:30

Koszt szkolenia: 20 zł (koszty organizacyjne, materiały)

Miejsce spotkania: PODN Wołów

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 14 lutego 2024 roku poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego ( indywidualne na szkolenia płatne ), który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

Doradca metodyczny                                                             Dyrektor PCE i PPP

 mgr Katarzyna Paszkowska                                             mgr Krystyna Adaśko