06.02.2024r. (wtorek) w godzinach: 19.00-20.30 AKADEMIA NAUCZYCIELA nt. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych
w Warszawie, serdecznie zaprasza pedagogów, terapeutów, specjalistów, nauczycieli, wychowawców na kolejne bezpłatne szkolenie – webinarium realizowane w ramach

AKADEMII NAUCZYCIELA nt. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Termin: 06.02.2024r. (wtorek) w godzinach: 19.00-20.30

Prowadząca: mgr Agnieszka Karłuk – Trener Umiejętności Społecznych, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog. Pedagog opiekuńczo-wychowawczy. Edukator i rehabilitant osób
z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum Autyzmu i z zespołem Aspergera. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel plastyki. Twórca innowacyjnych programów i realizator zajęć dotyczących fototerapii, kodowania jako twórczego działania i zajęć doskonalących technikę czytania. Wykładowca specjalizujący się w pracy
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Program szkolenia:

  1. Przedstawienie definicji Treningu Umiejętności Społecznych
  2. Cele, treści i zadania treningu.
  3. Ukazanie znaczenia potrzeb wynikających z emocji i trudności emocjonalnych dzieci.
  4. Omówienie poprawy funkcjonowania w relacjach rówieśniczych.
  5. Przedstawienie aspektu pozytywnych przejawów emocji i zamiany emocji negatywnych na pozytywne.
  6. Efekty Treningu Umiejętności Społecznych i oddziaływań wychowawczych.

Link do rejestracji:  https://event.webinarjam.com/register/3006/zyk0nb44w

Link do wydarzenia na Facebooku:   https://fb.me/e/v2LD5amiB

Uczestnicy mają możliwość otrzymania imiennego certyfikatu w wersji elektronicznej.

Zamówienia należy dokonać za pomocą linku, który zostanie udostępniony podczas szkolenia. Koszt certyfikatu to 20,00 zł (dwadzieścia złotych).
Instytut Studiów Podyplomowych Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

szkoleniadlanauczycieli.edu.pl pdn@wsnp.edu.pl

z serdecznym zaproszeniem

                                                              Krystyna Adaśko

                                                                     Dyrektor

Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie