27.09.2023 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo

Nauczyciele Przedmiotów Przyrodniczych

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania przedmiotów przyrodniczych zapraszają nauczycieli na spotkanie w ramach:

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Program spotkania:

  1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań nauczycieli związanych z doskonaleniem własnego warsztatu pracy.
  2. Ustalenie harmonogramu pracy i tematyki spotkań.
  3. Harmonogram konkursów i propozycje działań na nowy rok szkolny.
  4. Dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci – Bank Dobrych Praktyk
  5. Plan pracy w roku szkolny 2022/2023: warsztaty, konsultacje, szkolenia, lekcje otwarte.

Termin spotkania: 27 września 2023 r., godz. 16.00 – 18.00

Miejsce : Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzegu Dolnym.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 26.09.2023 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (indywidualne na szkolenia BEZPŁATNE), który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

       Doradca metodyczny                                                  Dyrektor                                         
 przedmiotów przyrodniczych                                  mgr Krystyna Adaśko

       mgr Regina Kmicińska