28.09.2023 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

Szanowni Państwo
Nauczyciele Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie wraz z doradcą metodycznym wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zapraszają nauczycieli na spotkanie w ramach:

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej

Temat: Organizacja pracy w roku szkolnym 2023/2024

Program spotkania:

  • harmonogram i regulaminy konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024 – oferta szkoleń dla nauczycieli,
  • potrzeby nauczycieli w zakresie doradztwa i współpracy,
  • propozycje wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.
  • formy realizacji priorytetów MEN na rok szkolny 2023/2024

Termin spotkania: 28.09.2023 r. (czwartek), godz. 14.00

Miejsce: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 ul. Mickiewicza 2, 56 – 120 Brzeg Dolny

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia
25 września 2023 r. na adres e-mail: dagmara.gluszczynska@wolowpce.pl
lub telefonicznie 71-389-21-00.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

Doradca metodyczny                                                      Dyrektor
mgr Dagmara Głuszczyńska                                          mgr Krystyna Adaśko