26.09.2023 r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Fizyki i Informatyki

Szanowni Państwo

Nauczyciele Fizyki i Informatyki

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie wraz z doradcą metodycznym zapraszają nauczycieli fizyki i informatyki na spotkanie w ramach:

Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Fizyki i Informatyki

Program spotkania:

  1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań nauczycieli związanych z doskonaleniem warsztatu pracy.
  2. Prezentacja oferty szkoleniowej na rok szkolny 2023/2024.
  3. Analiza wyników egzaminu maturalnego z fizyki i informatyki.
  4. Plan pracy na rok szkolny 2023/2024: konkursy, warsztaty, konsultacje, szkolenia.
  5. Jak zadbać o swój dobrostan.

Termin spotkania: 26 września 2023r. godz. 16.00

Miejsce spotkania: PODN Wołów

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 25 września 2023 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (indywidualne na szkolenia bezpłatne), który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

Doradca metodyczny                                                            Dyrektor

mgr Katarzyna Paszkowska                                           mgr Krystyna Adaśko