27.09.2023 r. szkolenie: Praca z Uczniem o Specyficznych Potrzebach Edukacyjnych

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie wraz z doradcą metodycznym nauczania fizyki i informatyki zapraszają na szkolenie:

PRACA Z UCZNIEM O SPECYFICZNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Cel spotkania:

omówienie specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz wypracowanie arkusza dostosowań wymagań edukacyjnych.

Prowadzący: mgr Katarzyna Paszkowska – doradca metodyczny PODN w Wołowie

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Sposoby realizacji: szkolenie stacjonarne

Termin spotkania: 27 września 2023 o godzinie 16:30

Koszt szkolenia: 20 zł ( koszty organizacyjne, materiały)

Miejsce spotkania: PODN Wołów

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 26 września 2023 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (indywidualne na szkolenia płatne), który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

Doradca metodyczny                                                             Dyrektor
mgr Katarzyna Paszkowska                                                  mgr Krystyna Adaśko